Jesteś tutaj

Testy

TEST DZIECIĘCY (8-12 lat)

Test dla dzieci zarówno formą, jak i tematyką dostosowany jest do potrzeb najmłodszych. Trwa krócej niż test dla dorosłych, a przyjazna forma historyjki, uzupełnianej na podstawie ilustracji, pozwala łatwo sprawdzić postępy językowe i zakres słownictwa dziecka. Wyniki zapisywane są na skali procentowej, gdzie 100 procent oznacza pełną biegłość językową w tej grupie wiekowej.

 

TEST DLA MŁODZIEŻY (13-17 lat)

Młodzież zmierzy się podczas WTJA z anym przez ETS Global testem TOEFL Junior, a dokładnie – z jego dwiema sekcjami: Language Form and Meaning (gramatyka w praktyce i słownictwo) oraz Reading Comprehension (rozumienie tekstu czytanego). Całość potrwa 75 minut i będzie składać się z zadań wielokrotnego wyboru oraz 5 tekstów o różnorodnej tematyce (np. sztuka, nauka, społeczeństwo, korespondencja, reklamy, harmonogramy itp.). TOEFL Junior® mierzy umiejętności do poziomu B2+.

Przykładowy test można rozwiązać tutaj: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEFL-R/TOEFL-Junior-R/Przykladowy-test

TEST DLA DOROSŁYCH (18+)

Z sekcją Reading testu ETS Global TOEIC® – używanego m.in. do certyfikacji językowej pracowników w 14 000 organizacji na całym świecie - zmierzą się dorośli uczestnicy WTJA. Test potrwa 75 minut i będzie zawierał zadania takie jak uzupełnianie wyrazów w zdaniach i tekstach, oraz udzielanie odpowiedzi na pytania do pojedynczych tekstów lub do dwóch  tekstów powiązanych ze sobą. TOEIC bada umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w autentycznych sytuacjach, z którymi spotykamy się na co dzień w pracy i poza nią. Sprawdza też istotną umiejętność kojarzenia informacji w języku obcym oraz ich praktycznego wykorzystania.

KRYTERIA OCENY TESTÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Swój wynik Wielkiego Testu otrzymasz w skali punktowej oraz w skali CEFR, która określa Twój poziom zaawansowania w nauce języka obcego. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

C1 

„Wspaniale!“ — to za mało powiedziane. Znajomość gramatyki i słownictwa na tym poziomie robi nie tylko ogromne wrażenie, ale daje też wymierne korzyści. O ile umiejętności słuchania, pisania i mówienia dorównują temu wynikowi, uzyskanie uznanego międzynarodowego certyfikatu czy przyjęcie na studia zagraniczne to już tylko formalność. Oczywiście satysfakcja jaką daje rozumienie tekstów pisanych i mówionych, ich kulturowego zabarwienia, różnorodności rejestrów bierze się właśnie ze znajomości tych dwóch podstawowych komponentów języka — jego struktur i słownictwa. Na tym pozimie zaawansowania pozwalają one swobodnie uczestniczyć w wymianie zdań, wyrażać opinie na dowolny temat, tworzyć rozbudowane wypowiedzi o wysokim stopniu kreatywności, ale przede wszystkim cieszyć się nieskrępowaną interakcją z rozmówcami. Warto było włożyć wysiłek w naukę i warto dbać o ten niezbędny atut wykształconego Europejczyka. Powodzenia!

B2+

Fantastycznie! Język angielski nie pozostawia już przed tobą zbyt wielu tajemnic! Gratulujemy wspaniałego wyniku! Oznacza on, że twoja znajomość struktur leksykalno-gramatycznych jest naprawdę imponująca. Nie sprawia ci kłopotu prawidłowe rozpoznanie najtrudniejszych elementów języka. Ich praktyczne zastosowanie w komunikacji może wciąż stanowić pewną trudność, ale jesteś na najlepszej drodze do osiągnięcia najwyższego stopnia zaawansowania i biegłości, o ile już tego nie osiągnąłeś. Być może wkroczyłeś już w rejony biegłości językowej C1/C2. To mógłby sprawdzić jedynie wszechstronny test obejmujący wszystkie kompetencje językowe. Życzymy sukcesów w dalszej nauce i kontaktach z żywym językiem!

B2

Wow! Zaszedłeś naprawdę daleko! Gratulacje! Jesteś wystarczająco oczytany i osłuchany z językiem angielskim by rozumieć i reagować na jego zastosowanie w wielu różnych kontekstach. Sam też potrafisz budować spójne wypowiedzi i używać dość szerokiego zakresu słownictwa i struktur gramatycznych. To pozwala ci na komunikację bez większych zakłóceń, bo nawet w przypadku nieporozumień, jesteś w stanie wyjaśnić lub poprosić o wyjaśnienie. Umiejętnością, która może ci wciąż sprawiać kłopot jest płynność i swoboda formułowania dłuższych wypowiedzi. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest systematyczny kontakt z językiem i możliwość praktyki. Ona czyni mistrza! Powodzenia!

B1+

Pięknie! Wielkimi krokami zbliżasz się do poziomu zaawansowanego! Niemal bezbłędnie rozpoznajesz rutynowe, leksykalno-gramatyczne użycia języka. Reagujesz na nie równie rutynowo. Inne, bardziej zaawansowane wymagają dalszej praktyki żeby spowszedniały w podobny sposób. Nie masz większych problemów ze zrozumieniem głównych wątków nawet w przypadku dłuższych i złożonych wypowiedzi. Jednak zaawansowane słownictwo, z którym się spotykasz na tym poziomie (czasowniki złożone, związki frazeologiczne, wyrażenia idiomatyczne) jest często twoim największym wyzwaniem. To wiedza pasywna. Żeby ją uaktywnić, nie powinieneś tracić kontaktu z językiem. Im więcej czytasz, oglądasz czy słuchasz, tym swobodniejszy się stajesz w swoich wypowiedziach!

B1

Bardzo dobrze! Potrafisz zrozumieć i zinterpretować informacje wyrażone poprzez użycie stosunkowo zaawansowanych struktur gramatycznych. Jednak ich praktyczne zastosowanie może ci sprawiać wciąż dużą trudność. Natomiast zakres słownictwa pozwala ci już budować proste i spójne wypowiedzi na różne tematy, czasem także te wykraczające poza dobrze ci znane. To oznacza, że dość swobodnie, choć nie bez błędów, potrafisz opisać, zrelacjonować, czy zapytać o zdarzenia, ludzi i istotne sprawy w kontakcie z obcokrajowcami. Na tym etapie znajomości języka angielskiego bardzo ważne jest jego systematyczne używanie, które cementuje wcześniejszą wiedzę, i w ten sposób dodaje pewności w przyswajaniu nowej. To kluczowy moment. Za chwilę staniesz się uczniem naprawdę zaawansowanym!

A2+

Gratulacje! Potrafisz zrozumieć i zareagować na złożone wypowiedzi w języku angielskim dotyczące dobrze ci znanej tematyki. Z kontekstu takich wypowiedzi, możesz już zrozumieć znaczenie niektórych nieznanych ci zwrotów, bez konieczności ich wyjaśniania. Twoje własne reakcje bywają jeszcze bardzo ograniczone, choć bez wątpienia już dość swobodne. Równie swobodnie potrafisz zapytać o brakującą informację lub poprosić o wyjaśnienie tej kompletnie nieczytelnej w sprawach dla ciebie najistotniejszych. Opanowałeś już podstawy języka. To wielki sukces. Na kolejnych etapach, wzmocnisz te podstawy i rozwiniesz swoje zdolności komunikacyjne. Powodzenia!

A2

Gratulujemy! Twoja znajomość słownictwa i struktur gramatycznych pozwala ci zrozumieć i zareagować na pytania dotyczące ciebie i otoczenia w sposób przekraczający już poziom podstawowy. Oznacza to, że w typowych sytuacjach komunikacyjnych możesz dość swobodnie budować krótkie wypowiedzi czy podtrzymać krótką rozmowę na dobrze ci znane, powtarzające się tematy. Na przykład, umiesz nie tylko opisać proste rzeczy i zdarzenia, ale też wyjaśnić ich przyczyny czy skutki. Imponujące! Oczywiście kolejne poziomy zaawansowania mogą dać ci dużo więcej możliwości użycia języka. Powodzenia w szlifowaniu swoich umiejętności i płynności!

A1+

+ Twoja wiedza pozwala Ci zrozumieć wystarczająco dużo słów i zwrotów aby poradzić sobie przy użyciu języka angielskiego w podstawowych sytuacjach życiowych. Przy odrobinie wysiłku przejście na kolejne poziomy bardzo szybko stanie się realne, już teraz wyobraź sobie jak wspaniale będzie coraz swobodniej komunikować się w języku angielskim!

A1

No proszę! Potrafisz rozpoznać, zrozumieć i zareagować na bardzo proste pytania i podać bardzo proste informacje o sobie i otoczeniu. Możesz mieć trudności ze zbudowaniem poprawnego zdania, ale nie oznacza to, że komunikacja jest całkowicie niemożliwa. Praktyka czyni mistrza! A na tym poziomie najłatwiej zauważyć postęp. O ile zechcesz szlifować swoje umiejętności językowe, bardzo szybko poczujesz satysfakcję jaką daje przejście na wyższy poziom zaawansowania. Bezcenne doświadczenie. Po prostu potrzebujesz więcej praktyki żeby oswoić się z językiem angielskim. Powodzenia w przyszłej nauce!

przed A1

Język angielski nie jest ci zupełnie obcy. W niektórych realnych sytuacjach komunikacyjnych mógłbyś sobie poradzić. Jednak prawdziwa nauka języka angielskiego dopiero przed tobą. Poniżej znajdziesz opisy poziomów zaawansowania od początkującego do zaawansowanego, czyli możliwości jakie dają poszczególne stopnie znajomości języka. Spójrz ile możesz osiągnąć. Warto, nieprawdaż?

 

 

 

Wielki Test Języka Angielskiego
20 LISTOPADA 2016 NAPISALIŚMY IV EDYCJĘ TESTU

Polska zna angielski na poziomie B1!

.

.

Patronat honorowy

Patroni medialni